EXPERT M&A Górniak


KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

601 26 01 46

601 43 23 55

O nasmgr inż. Marek Górniak

rzeczoznawca majątkowy numer uprawnień państwowych 3149

Uprawnienia

 • » Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
    Nr uprawnień 3149 z dnia 30.12.1997 r. Wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • » Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Budownictwa. Kierunek: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
    (studia skończone z oceną b.dobrą)
 • » Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – ukończone studia podyplomowe „Bankowość Hipoteczna
    i Rynek Nieruchomości” pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego
 • » Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – ukończone studia
    podyplomowe „Wycena nieruchomości zabytkowych” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wiktora Zina
 • » Ukończone dwa seminaria organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie
    nt. „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego”
 • » Pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania konstrukcyjnego, nadzorowania, oceniania i badania
    stanu technicznego budynków i budowli. Wydane przez Wojewódzki Zarząd Urbanistyki i Architektury

 • Osiągnięcia

 • » dwu-kadencyjny wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach
 • » Członek Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie
 • » Przewodniczący I Kongresu Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu 2008 r.
 • » Członek Komisji Uznania Zawodowego przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie,
    przyznającej europejskie certyfikaty REV
 • » Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - powołany Zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 18 z dnia
    34.03.2014 r.
 • » Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach
 • » Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • » Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • » Członek Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynki Nieruchomości Silesia w Katowicach


 • inż. Adrian Górniak

  rzeczoznawca majątkowy numer uprawnień państwowych 5808

  Uprawnienia

 • » Ukończenie studiów podyplomowych w roku 2002 z zakresu ,,Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami"
 • » Od roku 2002 liczne kursy zawodowe z zakresu szacowania wartości nieruchomości
 • » Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Ministra Infrastruktury
    i Rozwoju nr 5808 z dnia 30.12.2013 r.
 • » Świadectwo zdania egzaminu z zakresu ,,Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych"
    przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z dnia 18.12.2015

 • Osiągnięcia

 • » Od 2005 r. założyciel i prezes organizacji rzeczoznawców majątkowych Baza Silesia zrzeszającej 170 rzeczoznawców
    majątkowych monitorujących rynek kupna sprzedaży nieruchomości na obszarze województwa śląskiego
    (www.baza-silesia.pl)
 • » Pomysłodawca i współtwórca nowoczesnej platformy wymiany informacji o stanie rynku nieruchomości(www.pricebook.pl)
 • » Założyciel Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości Silesia w Katowicach w roku 2015
    (www.imars.pl)
 • » Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach
 • » Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • » Członek Stowarzyszenia Instytut Monitoringu i Analiz Rynki Nieruchomości Silesia w Katowicach


 •