EXPERT M&A Górniak


KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

601 26 01 46

601 43 23 55

Nasza oferta
Oferta

Wycena nieruchomości jest niezbędna, kiedy planujemy sprzedać nieruchomość, wziąć kredyt hipoteczny w banku, podzielić majątek, skorzystać z ubeczpieczenia bądź odzyskać należące się nam odszkodowanie. Czasami na podstawie wyceny nieruchomości określa się też podatki albo czynsz za wynajem danego lokalu. Aby wartość danej nieruchomości była adekwatna do cen rynkowych oraz cech wycenianej nieruchomości, należy skorzystać z usług rzeczoznawcy o wartości wycenianej nieruchomości. Dokument ten jest potwierdzeniem wartości danej nieruchomości

Nasze opracowania spełniają wymogi formalne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa, charakteryzują się również dużą estetyką i czytelnością. Posiadamy polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji rzeczoznawcy majątkowego oraz biegłego sądowego. Działamy na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 20 lat.

Zakres świadczonych usług

 • » Wyceny nieruchomości
 • » Wycena przesiębiorstw oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
 • » Wycena środków trwałych dla potrzeb podatkowych i bilansowych
 • » Wycena poniesionych nakładów
 • » Analizy rynku nieruchomości
 • » Analizy opłacalności inwestycji
 • » Wydawania ekspertyz i opinii budowlanych
 • » Doradztwa inwestycyjnego (nieruchomości)
 • » Sprawozdanai o stanie zaawansowania robót inwestycyjnych
 • » Badanie stanu technicznego nieruchomości
 • » Pomiary inwentaryzacyjne budynków
 • » Inne - prosimy o kontakt telefoniczny
 • » Pełnimy funkcje zaprzysiężonych biegłych sądowych w zakresie:
 • Wyceny nieruchomości sporządzamy między innymi dla następujących celów

 • » Sprzedaży nieruchomości
 • » Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • » Aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • » Służebności
 • » Wywłaszczeń
 • » Opłat adiacenckich
 • » Ustaleń wysokości tenty planistycznej
 • » Skarbowo-podatkowych
 • » Ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, ubezpieczenia
 • » Sprawozdań finansowych
 • » Wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek
 • » Odszkodowań
 • » Ustaleń czynszu dzierżawczego
 • » Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • » inne
 • Wyceny nieruchomości dokonujemy na rzecz

 • » Banków komercyjnych (wpis na ogólnopolską listę bankowoą) m.in:
 • » Bank Polskiej Spółdzielczości
 • » Krakowski Bank Spółdzielczy
 • » Spółdzielcza Grupa Bankowa
 • » Urzędów Skarbowych
 • » Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądów Rejonowych w województwie śląskim
 • » Syndyków mas upadłościowych
 • » Komorników Sądowych
 • » Osób fizycznych i prawnych

 • Proces szacowania wartości poprzedzony jest każdorazowo oględzinami nieruchomości, wnikliwą analizą rynku, oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi wzbogaconymi dokumentacją fotograficzną. Posiadamy możliwość stworzenia zespołu specjalistów do wykonania zleceń nietypowych. W naszym działaniu stawiamy na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług, które zapewnia znajomość lokalnego rynku oraz wysokie kwalifikacje. Ustawicznie uczestniczymy w szkoleniach i kursach dokształcających. Przy stałej powtarzającej się współpracy oferujemy atrakcyjny system zniżek za wykonanie usługi.